sendaque
100x2000
45 graus
ACPV
Aj. Badia del Vallès
Aj. Castellar de n'Hug
Aj. del Masnou
Aj. Premià de Dalt
Aj. St. Feliu de Codines
Assemblea de regidorEs
Eco Intelligent Growth
Eladi Fenoll
Escalada a vista
Giacometti
Goya
Tervuren
Five TV
Grec 25 anys
Guia del Pallars
Guies de conversa
Jazzevent
Laia Moretó
Ludoteca Clip
Manual
Presó de les Corts
Puerto Venecia
Prendas deportivas Roger's
Sweet-Notes, by Pradell
Targeta professional
Channel Five
Maquetes pel concurs de la web del Channel FIVE de la televisió britànica. Projecte desenvolupat a Twelve:ten durant una beca Leonardo a UK.

El llibre d'estil era molt clar en tipografia i colors.

El disseny proposat netejava molt la pantalla de dades, trencant amb la tendència del moment de mostrar informació excessiva. Es va optar per un menú sempre present on es pogués navegar fàcilment amb submenús i evitant al màxim els scrolls. Es va pensar una web autònoma, on mostrava unes dades o unes altres depenent de les preferències de l'usuari.

Es va incorporar una barra mòbil de la programació del canal mostrant l'hora actual i els programes del dia, variant el color segons la franja horària. Permetia accedir directament a la informació del programa corresponent. Un ticker a la part superior de la web mostrava les notícies més recents.

Abril 2003
Disseny gràfic.